Türkçe

Zorbaya verilen destek konusunda yapılan bir çalışmada, çocukların zorba ve mağdurlara verdikleri destek kızlar ve erkekler için farklı farklı incelenmiştir. Buna göre kız çocuklarının 9-10 yaşlarından 13-14 yaşlarına kadar mağdur için olan sempatisi azalmakta ancak bu yaştan sonra mağdura karşı olan sempatisi artmaya başlamaktadır. Buna karşın erkeklerin mağdura karşı sempatisi 15-16 yaşlarına kadar azalmaktadır ve bu yaşlardan sonra sempatisi artmaktadır. Aynı doğrultuda kızların 13-14 yaşlarına kadar zorbalara ve zorbalığa olan desteği artarak ilerlemekte ve bu yaştan sonra düşme ivmesi kazanmaktadır. Erkekler ise 15-16 yaşına kadar zorba ve zorbalığa karşı sempati beslerken bu yaştan sonra bu sempatide bir düşüş yaşanmaktadır (Rigby, 2002).

İngilizce

In a study on the support given to the bull, the support given by the children to the bully and the victims was examined differently for girls and boys. According to this, girls' sympathy for the victim decreases between the ages of 9-10 and 13-14. On the other hand, the sympathy of men towards the victim decreases until the age of 15-16 and the sympathy increases after these ages. In line with this, girls' support for bullies and tyranny is increasing rapidly until 13-14 years of age, and after that age they gain momentum of falling. Male sympathy for tyranny and bullying until the age of 15-16 years of this sympathy is experienced after a decline (Rigby, 2002).

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.